Secretariaat

qs10 verzorgt uw volledige secretariaatsfunctie waaronder professionele afhandeling van al het telefoon- en mailverkeer van uw vereniging.

Vergaderingen

qs10 bereidt voor u efficiënt vergaderingen voor door het opstellen van de agenda, het uitnodigen van deelnemers en verspreiden van de stukken, het bijhouden van deelnemerslijsten, regelen van de accommodatie etc. Wij kunnen uw bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergaderingen voor u notuleren. U ontvangt de conceptnotulen ter goedkeuring. Na akkoord dragen we zorg voor verspreiding.

Praktische werkzaamheden

Ook overige praktische werkzaamheden zoals agendabeheer, logistieke en facilitaire werkzaamheden, afspraken maken, controleren uitbesteed werk, enquêtes en opstellen secretarieel jaarverslag nemen we u graag uit handen.