Documentenbeheer

qs10 verzorgt voor u het beheer van uw documenten en archief
met de module documentenbeheer in e-Captain.

Beheer van uw documenten en archief

We slaan relevante documenten op de voor u meest efficiënte wijze op.
Zo kunnen we notulen, correspondentie of wetenschappelijke artikelen per project, inschrijfformulieren of correspondentie per relatie en notulen of agenda’s per betrokkene opslaan. Door middel van documentenbeheer genereren we voor u de gewenste rapportages, jaarplannen, meerjarenplannen en dashboards over zaken als financiën en ledenbestand.

rapportages