Boekhouding

Met de module boekhouden van e-Captain kunt u uw financiële administratie online bijhouden. qs10 ontzorgt u door de uitvoerende werkzaamheden op dit gebied over te nemen.

Verkoop, inkoop , bank,
kas en memoriaal

qs10 verzorgt uw boekhouding met verkoop, inkoop, bank, kas en memoriaal. Ook zorgen we voor de contributieadministratie en facturatie, het invoeren van crediteuren en relevante contactpersonen t.b.v. de organisatie en het koppelen van facturen en declaraties aan bijbehorende relaties.

We verwerken het bankboek, boeken inkoopfacturen en declaraties en zetten deze klaar voor betaling. Ten behoeve van transparantie hanteren we hierbij altijd het vier-ogenprincipe.

U geeft aan wie binnen uw organisatie de eindverantwoordelijkheid draagt en de betalingen doet.

Budgettering

Werkt u met budgettering? Dan versturen we per kwartaal een overzicht gebudgetteerde naast gerealiseerde uitgaven naar de contactpersoon boekhouding.

  • Ieder kwartaal ontvangt u een balans, een resultatenrekening en een budgetoverzicht.
  • We verwerken voor u tevens documenten voor belastingaangifte, subsidieverantwoording etc.
  • We stellen kwartaal- en jaarrapportages op en zorgen samen met u voor een (automatische) begroting.

Salarisadministratie

Ten behoeve van uw salarisadministratie zorgt qs10 voor:

  • Verloning verwerken
  • Verzenden loonstroken
  • Loon- en journaalposten registreren
  • Loonbelasting- en pensioenfondsaangifte
  • Jaaropgave
  • Documentatie

Wij stellen, indien gewenst, een activiteitenplan inclusief begroting op t.b.v. uw PGO-subsidie. Ook uw jaarverslag en financiële jaarstukken worden in samenwerking met onze externe accountant voor u verzorgd. Er wordt voor u een balans winst/verlies, een overzicht openstaande posten crediteuren/debiteuren en een lijst bijzonderheden aangemaakt.