073 - 624  04 14 |  ofni.[antispam].@qs10.nl 

 

Procedures en werkwijzen vastleggen

 

Voordat we aan de slag gaan voor uw organisatie, maken we samen met u duidelijke afspraken over de taken, diensten en werkzaamheden die qs10 voor u gaat uitvoeren. Daarvoor leggen we samen allereerst de werkwijzen en procedures vast in werkbeschrijvingen.

Hierbij stellen we vragen zoals: Hoe zit uw contributie of donatiesysteem in elkaar en waarom? Hoe en wanneer wordt e.e.a. verwerkt? Wanneer doet u de kas- en bankwerkzaamheden? Op deze manier weten we precies welke werkzaamheden op welk moment moeten worden uitgevoerd. Ook kunnen we er zo voor zorgen dat we u op de juiste momenten bijpraten en voorzien van de benodigde informatie. Natuurlijk kunt u ook zelf in e-Captain kijken en werken.

Deze afspraken over de procedures en praktische uitvoering van de werkzaamheden worden jaarlijks besproken. Zo bepalen we samen of alle afgesproken taken en werkzaamheden nog de juiste zijn.