073 - 624  04 14 |  ofni.[antispam].@qs10.nl 

 

Ledenadministratie

 

Het bijhouden van een ‘up to date’ ledenadministratie vraagt nogal wat van een organisatie. Mutaties moeten tijdig verwerkt en inkomende en uitgaande geldstromen accuraat geregistreerd worden. Elke ledenadministratie kent specifieke uitdagingen. Samen met u bekijkt qs10 de juiste procedure voor uw administratieve proces en de beste invulling daarvan. Op basis hiervan adviseren we over de oplossing die het beste past bij uw organisatie. U beslist of en welke ondersteuning u hierbij zou willen gebruiken. qs10 kan bepaalde taken uit handen nemen of u ondersteunen met bijvoorbeeld:

 • het beheer van naw-gegevens en relevante kenmerken van leden of donateurs (met splitsing bedrijf/organisatie of particulier) inclusief het verwerken van mutaties.
 • het beheer van specifieke medische kenmerken, inclusief machtiging.
 • het innen van verenigingsgelden en producten / artikelen van leden.
 • het vastleggen bijzondere donateurskenmerken.
 • het opslaan van toestemming donateur, inclusief relevante informatie over duur, aard, bedrag etc. dit alles verwerkbaar in overzichten.
 • het innen van contributies of donaties inclusief het versturen van bericht over de incasso.
 • het verwerken van donaties van derden, bedrijven, overheidssubsidies etc.
 • het versturen van een welkomstbericht inclusief bijvoorbeeld het laatste magazine of een welkomstgeschenk.
 • de rapportage aanmeldingen en opzeggingen per gewenste periode (bijv. kwartaal of maand).
 • de rapportage statistiek per jaar.
 • het beheer salaris- en personeelsgegevens, vakantiedagen-, ziekteverzuim- en kilometerregistratie.
 • indien gewenst een postadres voor het secretariaat.
icoon-ledenadministratie