073 - 624  04 14 |  ofni.[antispam].@qs10.nl 

 

Financiën en boekhouding

 

Voor het voeren van een boekhouding die voldoet aan alle eisen is tijd en kennis noodzakelijk. Dit is niet bij elke vereniging op elk moment voorhanden. Om geen risico te lopen kunt u (een deel van) de werkzaamheden op dit gebied uit handen geven aan qs10. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • het voeren van een standaard financiële boekhouding met verkoop, inkoop, bank, kas en memoriaal.
 • het inrichten van de boekhouding in overleg met de organisatie.
 • het verwerken van inkomsten en uitgaven, waaronder bankafschriften en inkoopfacturen.
 • het digitaal koppelen van inkoopfacturen en declaraties aan de betreffende relaties / crediteuren.
 • het invoeren van crediteuren en relevante contactpersonen t.b.v. de organisatie.
 • het klaarzetten van betalingen voor fiattering door de penningmeester.
 • het verwerken van alle eventueel noodzakelijke documenten voor aangifte belasting, subsidies, e.d.
 • het per kwartaal verstrekken van een beknopt totaaloverzicht van de financiële stand van zaken.
 • opleveren van de jaarcijfers kort na de afsluiting van het boekjaar.
 • het op elk gewenst moment beschikbaar hebben van kerncijfers voor eventuele externe accountantscontrole.
 • het maandelijks genereren van een betaalvoorstel en overleg hierover met penningmeester of aangewezen personen.
 • facturen scannen en koppelen in inkoopboek t.b.v. controle.
 • declaraties importeren van leden en klaarzetten voor fiattering.
 • het ontvangen of downloaden van mutaties afhankelijk van afspraken.
 • het maken van kwartaal- en jaarrapportages.
 • boeken van journaalposten zoals loonjournalen.
 • storno’s verwerken.
 • samen met u zorgen voor een (automatische) begroting met resultaten en actie-signalering.
icoon-financiele-administratie